Legging met Le Grand Jeu

Persoon x vroeg om voor hem in de kaarten te kijken. Hij ging een actie ondernemen in een dispuut en wilde weten welk effect dit had op de persoon die belangrijk voor hem was in dit gegeven.

Mijn vraag was:” hoe wenselijk is de gedachte van de persoon in kwestie (die doorslaggevend zal zijn voor X )met betrekking tot een gunstige afloop van X zijn actie?”

Ik kreeg vervolgens ♣9+♠K+♣J

11739627_434177850118229_777036166_n

Ik maakte op voorhand de conventie met mijn kaarten dat ik de middelste kaart (♠K) als hoofdkaart zou nemen, die verder zal toegelicht worden door de flankerende kaarten (♣9 en ♣J).

De middelste kaart laat weten dat de persoon in kwestie net zoals Menes op de afbeelding zich een besluit zal vormen, hij zal de informatie die hij krijgt nauwkeurig wikken en wegen, teneinde zich te kunnen vergewissen wat iedereen toe komt of hoort te krijgen. Met de bloemen die onderaan de kaart afgebeeld staan ,zal hij sowieso proberen aan te sturen op een “wapenstilstand” in het dispuut dat speelt. De Joodse zakenman rechtsonderaan op de ♣9, verraad dat hij wel zal bekijken wat voor hem op termijn het meest zal renderen, of waar hij op termijn het minst verlies mee zal leiden. De bloemen op ♣9, wijzen jou er immers op dat elk voordeel ook zijn nadeel zal hebben, dit zie je momenteel over het hoofd. De ♣K waarschuwt immers ook dat die persoon die jij gunstig wil stemmen over lijken gaat als het nodig is. Hij is wel te paaien als je het verhaal creatief brengt of via een speciale invalshoek, dit zegt Venus die wordt vooruit getrokken door vogels. De bloemen geven op deze kaart aan, dat je jouw doel zeker kan halen, maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan, zet je schrap voor een traject van veel tegenwind. De letter I geeft immers ook rede tot hopen op een goede afloop…

Samenvatting: je maakt een goede beurt, als je jouw verhaal goed weet te brengen. Weet op voorhand dat deze persoon kijkt wat hem op de lange termijn het meeste zal op leveren (of het minste verlies zal betekenen). Rijdt hem niet in de wielen, want hij gaat over lijken. Weet ook dat ook al als je zoals de kaarten hier laten zien de slag waarschijnlijk zal binnen halen, er aan dit resultaat ook weer nadelen verbonden zijn.

Veel succes

Duidelijkheid over n°10, de Zeis

In onze facebookgroep, die draait rondom dit blog (facebookgroep vind je door hier te klikken!) hadden we een discussie over de betekenissen van n°10, de Zeis.

Aangezien ik een voorvechter ben van de traditionele leer en authentieke methodiek, vind ik het belangrijk dat de logica van het systeem gevolgd wordt. Het lezen van kaarten is het begrijpen van een codetaal, die je naderhand weer moet omzetten naar een taal voor jezelf of diegene die voor jou zit om zijn of haar kaarten te lezen.

10

Af en toe wordt er een zoals nu een petit Lenormandkaart op de groep gepost en de leden zeggen dan wat die kaart betekend oftewel raden ze het. Niettegenstaande dat raden niet kan uitsluiten dat het juist kan zijn, worden de meeste zaken met raden bekomen door visuele associaties. Dit is juist waar het mis gaat bij de meesten.

De Zeis is in zijn kernwaarde een zeer negatieve kaar, ze zorgt voor gevaar, paniek en de raadzoekende zal hierdoor ten prooi vallen aan alle negativiteit dat dit met zich meebrengt over de gehele perimeter van gevaar, genuanceerd door de andere kaarten eromheen of de positie (afstand) ten opzicht van de persoonskaart in een Grand Tableau.

10

De Zeis kan NOOIT OF TE NIMMER “oogsten” betekenen. Dit als kernwoord nemen voor deze misfortuinlijke kaart kan readings alleen maar in de war sturen.

Het is desalniettemin niet verkeerd om het woord oogsten te gebruiken als het verhaal klopt in zijn geheel.

d01405d031010 In het voorbeeld hiernaast zie je bijvoorbeeld dat n°2, de Klaverbladen rechts van de Zeis ligt. Evolutionair bekeken zou je kunnen zeggen dat het gevaar dat deze kaart uitdrukt, gevolgd wordt door tevredenheid, of klein geluk (n°2). Hier zou je dan wel eventueel bijvoorbeeld kunnen zeggen, om te werken met de taal van het beeld: “je zal ondanks het risico toch tevredenheid kunnen oogsten.

In mijn Gn°2, de Groentenrand Tableaucursus doe ik een paar suggesties om met de visuele aspecten te werken, de kaart waar n°10, de Zeis in steekt met zijn scherpe kan, daar brengt ze onrust of gevaar. Hier zou je dan gezegd kunnen hebben, afgaande op het eerder geconcludeerde dat de tevredenheid in het gedrang komt (zeis steekt in klavers) maar dat het evolutionair toch positief zal uitdraaien (verhaaltje eindigt op fortuinlijke kaart= n°2).

Als er nu bijvoorbeeld een afloop van iets voorspeld moet worden en je krijgt Zeis+ Kruis, dan kan je stellen dat je ellende zal oogsten.

Maar als de zeis nu de beslissende kaart was, en je zou stellen dat je gaat “oogsten”, dan maak je de kaart positief, ik zou zeker niet graag de Zeis zien liggen op een beslissende plaats, waar iets moet gebeuren dat ik graag zou hebben. Zeis= negatief, zorgt steeds voor gevaar, in het beste geval met een gunstige constellatie brengt ze slechts onzekerheid, onrust of angst…

Waar ze wel met oogsten mag geassocieerd worden is in de tijd die deze kaart uitdrukt= de Herfst.

Raad met de TDM voor X

“X”, wilde de kaarten raadplegen, zij zit op een bepaald levensgebied in een dispuut en wil zo goed mogelijk ageren. Haar vraag aan de kaarten was: “hoe pak ik deze situatie het beste aan om een zo wenselijk mogelijk resultaat te verkrijgen”.

Als antwoord kreeg ik: XI LA FORCE+ L’ace de deniers+ XXI LE MONDE

11716041_433752876827393_2022683458_n

De eerste kaart op tafel as de omgekeerde aas van “Deniers”, dit duid op investering. Zij zal moeten investeren, dit is de centrale kaart. Het goede is dat LE MONDE rechts de ultieme kaart van succes en afronding is. Ze zal haar einddoel wel niet zomaar bereiken, ze zal veel moed en kracht moeten investeren, dat staat vast (LA FORCE). Ze zal vooral tegen haar impulsen moeten ingaan, ze mag zich niet laten leiden door haar vuur (woede) of niet gericht destructief te werk gaan (zoals vuur dit zou doen).

11737125_433752873494060_1983554865_n

De kijkrichting van de dame op LA FORCE wijst erop wat zij moet beogen, ze zal zich moeten richten op de kwaliteiten van het aarde element, op LE MONDE gerepresenteerd door de stier. Ze zal zich droog en koud moeten opstellen, zakelijk, to the point en met weinig inmenging van emoties.

11733466_433752836827397_71858781_n

De leuw heeft zijn zinnen gezet op de engel, die het element water symboliseert, dus hij wil met zijn dierlijk instinct zich emotioneel gaan gedragen, wat woede, wraak en verlies van energie kan veroorzaken (water blust vuur).

Samenvatting: je zal succes hebben, maar je mag je niet laten meeslepen.

Succes!

Legging n°3, Petit Cartomanicien

Een man vroeg mij wat hij nog kon verwachten van zijn huidige relatie.

Als antwoord op deze vraag werden volgende kaarten gedeeld: ♣Q+♣6+♥J+♠6+♣10.

Beste x, de kaarten geven hier te kennen dat er een verandering op til is in jouw relatie. Je zal binnenkort tot een ander inzicht komen over jouw partner. Een raadgeester aan zijn zijde raadt hem een relatie met jou af. 2 zessen tezamen (=changement d’avis). Er zal teveel veranderlijkheid blijven wat tegen de harmonie in druist. Zet je zelf alvast schrap voor het beëindigen van deze relatie op termijn.

Succes.

11720551_432302540305760_467827159_n

Legging n°2, winnaar Petit Cartomancien legging

Een vrijgezelle dame vroeg mij wat ze op korte termijn mocht verwachten in de liefe.

Als antwoord op deze vraag kreeg ze de volgende kaarten gedeeld: ♠Q+♥10+♠9(omgekeerd)+♥8+♣K (omgekeerd).

11720464_430498440486170_407655259_n

De korte termijn waarop ze me vroeg te kijken, zal ze vooral wachten (♥10), “une Veuve”, ♠Q (vertaald: een weduwe) laat zien dat deze dame al enige tijd vrijgezel is en dit wil veranderen, ♠Q is de kaart van het gemis. Op het einde van de legging ligt de ♣K omgekeerd, maar deze is nog koppig en stug in zijn opvattingen. Er zal echter wel potentieel liefdesgeluk in de lucht zal hangen (♥8) de komende tijd. Wat betreft de kernvraag: ” liefde en relatie zoals verhoopt op korte termijn?”, een nee… Het lijkt eerder op een tussenfase. De koppige omgedraaide heer kan vrezen dat hij er financieel op achteruit zal gaan…Voor hem moeten de zaken lonen, letterlijk en figuurlijk. Nog eventjes geduld vrees ik…

Succes!

Le Petit Cartomancien legging, vakantie 2015

Iemand had graag geweten wat zij kon verwachten van haar aankomende vakantie.

Als antwoord kreeg ik: ♠9+♦9 (omgekeerd)+♥K (omgekeerd)+♥A (omgekeerd)+♠10.

Diseur de Bonne Aventure

Diseur de Bonne Aventure

Deze legging heeft niet veel goeds in het verschiet voor de persoon in kwestie. Deze vakantie zal zeker niet zoals verhoopt verlopen voor de raadzoekende in kwestie. Er zal gevaar dreigen voor disharmonie met de partner, er zal ontgoocheling zijn omdat ze zich vaak overheerst zal voelen.

winnaar n°2, grote legging met speelkaarten.

Een man wilde graag weten of zijn relatie met X meer bestendig zou worden op korte termijn.

De volgende constellatie van kaarten werd voor hem gedeeld:

11693011_428287240707290_806022724_n

Helaas krijg je op deze vraag een negatief antwoord. De relatie zal niet naar wens verlopen, althans niet op korte termijn. Alles wijst erop dat u best van u potentiële partner volledige transpiratie gaat vragen wat betreft haar plannen met u.Enkel op deze manier zal u rust kunnen vinden in uw eigen aspiraties…

Veel succes.

 

winnaar n°1, grote legging met speelkaarten

De winnaar in kwestie (een dame) had graag wat inkijk gehad in wat ze het komende half jaar nog mag verwachten op het levensgebied “de liefde”. De grote legging (Master Method) legt alle aspecten van het leven bloot, maar we zoomen enkel in op de zaken die met de liefde kunnen te maken hebben + enkele zaken die schreeuwen om aandacht.

Deze kaarten werden gedeeld met de vraag: “Wat staat X het komende half jaar te wachten?”.

11696814_426219857580695_183825196_n

 

De plaatsen die relevant zijn inzake liefde en enkele anderen zijn met wat figuurtjes opgeleukt…

11696814_426219857580695_183825196_n

Ok, beste X, jijzelf (♥2) ligt gedeeld in de positie die concurrentie heet, dat wil zeggen dat het op het vlak van de liefde zeker niet zoals gewenst zal verlopen, er zijn obstakels en tegenwerking voorzien voor jou. Op de positie van de liefde zelf ligt immers de ♠9, deze voorziet ontevredenheid of ontgoocheling op dit vlak. Vreugde zal voornamelijk van jouw vrienden en getrouwen komen ♣9 op de positie “vreugde”. Er ligt wel een man in het verschiet ♣K, iemand die jij als degelijk aanziet, een vriendin of kennis van jou, zal helpen lobbyen, maar dit zal tevergeefs zijn, helaas…

Het grappige is dat er een dame interesse in jou zal hebben of tonen, met ♣Q in de positie van minnaar/minnares gedeeld…

♥7 en ♣8 op posities n°1 & 2 laten zien dat je op andere vlakken (behalve de liefde) tevredenheid zal oogsten. Voornamelijk zaken die je wil ondernemen krijgen heil en het is een goede periode voor sociaal welbehagen, feesten en contacten het komende half jaar.

Let wel op met de gezondheid, ♠10 ligt als laatste kaart gedeeld, de ♠K voorziet een bezoek aan de dokter, gelukkig heb je ♥7 ook verbonden met deze positie. Vermoeidheid zal jou parten spelen, let ook op met de maagstreek (maag en darmen).

Onverschilligheid zal een grote ergernis voor jou worden door toedoen van ♥A in deze positie, jouw verbintenis met een hartelijke dame ♥Q (positie n°9) zal zeer aangenaam zijn in deze periode.

Veel succes

 

winnaar TDM reading n°2 (week van 29/6-5/7)

De dame in kwestie had graag geweten hoe hoopvol ze haar lichamelijk welzijn tegemoet kon kijken het komende jaar.

De kaarten die gedeeld werden op deze vraag waren: III L’IMPERATRICE+ L’ACE DEPEES+VII LE CHARIOT+ ROY DE BATONS (omgekeerd).

Wat betreft de gezondheid ziet het er zeker niet slecht uit, je zal hoe dan ook elk ongemak te boven komen, L’IMPATRICE geeft aan dat je over dit levensgebied zal heersen en zal zegevieren over elk ongemak het komende jaar. Hoe dan ook zal vermoeidheid wel een rol kunnen spelen met de omgekeerde Roy de Batons. Let op dat de boog niet te constant gespannen staat door alle ambities die LE CHARIOT wil waarmaken. Mogelijke indicatoren die jouw ten deel kunnen vallen volgend jaar zijn aandoeningen die uit de lenden en heupen komen, pijn aan de gewrichten etc. Ook kan er hormonaal het een en ander gaan spelen met L’IMPATRICE. In ieder geval, groot onheil geven de kaarten niet voor jou het komende jaar. Let op met oververmoeidheid, dat is het allerbelangrijkste!

Succes.

20150702_130418

Winnaar n°1 TDM reading week 29juni tot 5juli

De dame in kwestie (winnaar n°1 29/6-5/7) was een beetje in dubio over welke vraag ze wou stellen aan de Tarot de Marseille. Na wat wikken en wegen koos ze ervoor om het wat algemeen te houden, daar ze wilde weten of haar leven het komende jaar “naar wens” zou verlopen. Aangezien ze geen gerichte vraag stelde, zal ze de gerichtheid zelf moeten invullen op haar situatie.

Mijn vraag aan de kaarten: ” Wat zal het komende jaar goed verlopen voor x?”.

Als antwoord kreeg ik XVI LA MAISON DIEU+ I LE BATELEUR+ IIII L’EMPEREUR

20150702_100316-1

De eerste kaart op tafel was L’EMPEREUR, leg met zijn kijkrichting mee om te ze zien wat hij zal regeren en controleren. De kaart die links van hem gedeeld wordt laat zien waar jij machtiger zult worden het komende jaar. LE BATELEUR, is de kaart die voorzegt dat jij je talenten zal kunnen ontplooien, je presence en kundigheid zullen beter uit de verf komen. Dit zal algemeen tellen, maar  vooral op het vlak van werk (jouw job, als je die hebt) of bijverdienste zal zich dit kunnen concretiseren. Moest je geen job hebben, is het een goed jaar om geld te verdienen door jouw talenten te ontplooien. LE BATELEUR, wijst met zijn “toverstaf” op de keizer (rechts van hem). Dit wil zeggen dat jij ook graag meer controle en zeggenschap zou willen afdwingen in jouw omgeving, dit zal jou ook lukken. LE BATELEUR is gericht op het verleden (kijkt naar links), en wil de kaart imponeren die links van hem gedeeld wordt. Hier ligt LA MAISON DIEU, geen prettige kaart, die wijst instabiliteit en disharmonie, dit wil jij anders en ombuigen in zekerheden en vooruitgang. Hier heb je met deze drie kaarten een enorm perspectief op. Geloof in jezelf en probeer de mensen rond jou in te palmen met jouw presence en vaardigheden, je weet dat je veel kan. Wat in het verleden of heden niet lukt of mislukt moet je achter jou laten.

Veel succes!