Legging met Le Grand Jeu

Persoon x vroeg om voor hem in de kaarten te kijken. Hij ging een actie ondernemen in een dispuut en wilde weten welk effect dit had op de persoon die belangrijk voor hem was in dit gegeven.

Mijn vraag was:” hoe wenselijk is de gedachte van de persoon in kwestie (die doorslaggevend zal zijn voor X )met betrekking tot een gunstige afloop van X zijn actie?”

Ik kreeg vervolgens ♣9+♠K+♣J

11739627_434177850118229_777036166_n

Ik maakte op voorhand de conventie met mijn kaarten dat ik de middelste kaart (♠K) als hoofdkaart zou nemen, die verder zal toegelicht worden door de flankerende kaarten (♣9 en ♣J).

De middelste kaart laat weten dat de persoon in kwestie net zoals Menes op de afbeelding zich een besluit zal vormen, hij zal de informatie die hij krijgt nauwkeurig wikken en wegen, teneinde zich te kunnen vergewissen wat iedereen toe komt of hoort te krijgen. Met de bloemen die onderaan de kaart afgebeeld staan ,zal hij sowieso proberen aan te sturen op een “wapenstilstand” in het dispuut dat speelt. De Joodse zakenman rechtsonderaan op de ♣9, verraad dat hij wel zal bekijken wat voor hem op termijn het meest zal renderen, of waar hij op termijn het minst verlies mee zal leiden. De bloemen op ♣9, wijzen jou er immers op dat elk voordeel ook zijn nadeel zal hebben, dit zie je momenteel over het hoofd. De ♣K waarschuwt immers ook dat die persoon die jij gunstig wil stemmen over lijken gaat als het nodig is. Hij is wel te paaien als je het verhaal creatief brengt of via een speciale invalshoek, dit zegt Venus die wordt vooruit getrokken door vogels. De bloemen geven op deze kaart aan, dat je jouw doel zeker kan halen, maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan, zet je schrap voor een traject van veel tegenwind. De letter I geeft immers ook rede tot hopen op een goede afloop…

Samenvatting: je maakt een goede beurt, als je jouw verhaal goed weet te brengen. Weet op voorhand dat deze persoon kijkt wat hem op de lange termijn het meeste zal op leveren (of het minste verlies zal betekenen). Rijdt hem niet in de wielen, want hij gaat over lijken. Weet ook dat ook al als je zoals de kaarten hier laten zien de slag waarschijnlijk zal binnen halen, er aan dit resultaat ook weer nadelen verbonden zijn.

Veel succes

Winnaar y, “le Grand Jeu week” 15 tot 21 juni.

Zoals aangekondigd was het deze week de “Le Grand Jeu week”, de eerste twee personen die de post opmerkten in onze facebookgroep (ben jij al lid!?) en een mail gestuurd hebben, kregen zoals beloofd een korte reading met de Grote Lenormand.

De tweede persoon die een korte reading met 3 Grote Lenormandkaarten won, wilde weten of ze uit kon kijken naar betere tijden op het werk. Op haar huidige job zit ze niet op haar plaats zoals ze het zelf noemt.

Mijn vraag aan de kaarten was: “hoe hoopvol is “Y” haar toekomst met betrekking tot haar arbiedsvreugde (al dan niet op haar huidig werk)?”.

♣A+♣4+♣5

20150618_123748

Deze drie kaarten bij elkaar geven de nodige complexiteit met betrekking tot betere vooruitzichten voor Y, desalniettemin kan ik haar gerust stellen dat ze uiteindelijk wel vooruitgang zal maken op het levensgebied werk en loopbaan. Net zoals de alchemist het proces van ontbinding op de ♣4 gade slaat, zal jij nog een lange periode (veel te lang) de kat uit de boom kijken. De kaarten verraden dat jij met een dubbel gevoel zit met betrekking tot jouw huidig werk en hierdoor de knoop niet rap zal doorhakken. Je zal net zoals Jason op de ♣A het gulden vlies kunnen bemachtigen (na veel strijd) om een overwinning te claimen. De ♣5, waar op het “grand sujet” Helena naar Troje geschaakt wordt door Paris, drukt het misbruik van vertrouwen en ongepermitteerde handelingen uit op de werkvloer. Dit is de oorzaak van het niet kunnen genieten van “arbeidsvreugde”. het “sujet gauche van ♣5” geeft spijt aan van jouw kant, helena bid tot de goden…

Anderzijds besef je, dat je het goed hebt, afgewogen aan verdiensten en de voordelen die inherent zijn aan jouw huidige job (“sujet droite van ♣A waarop een bal gaande is met mensen die in alle luxe toch ontevreden zijn). Toch ben je er niet op jouw plaats of is het helemaal niet jouw ding.

De letter C die zijn invloed heeft op ♣4 zegt dat jij telkens de situatie op gevoel en intuïtie probeert te scannen, waardoor je een hoop signalen ontvangt die niet uitgesproken worden maar die je tussen de regels leest.

De bloemen als adviseurs van de kaarten vatten jouw situatie en deze reading perfect samen: jouw keuze (al dan niet gedwongen), want je kiest uiteindelijk tot op zekere hoogte op zelf te blijven, is niet in overeenstemming met jouw karakter of gevoel.

De bloemen op ♣5 wijzen erop dat rancune of wraakgevoelens moeilijke struikelblokken zijn.

De bloemen op ♣A, de kaart die uiteindelijk zal zorgen dat er een beter lot voor jou weggelegd is (op de lange termijn) maant jou tot het doorzetten en niet buigen!.

Samenvatting: Beterschap, ja, maar nog niet voor morgen. Hoe langer jij blijft de kat uit de boom ik kijken en uit onzekerheid voor foute keuzes het slechte gevoel blijft vergoelijken met het feit dat er ook wel voordelen zijn, zal je stagneren.

Veel succes!

Winnaar x, korte reading “Le Grand Jeu week” 15-21juni.

Zoals aangekondigd was het deze week de “Le Grand Jeu week”, de eerste twee personen die de post opmerkten in onze facebookgroep (ben jij al lid!?) en een mail gestuurd hebben, kregen zoals beloofd een korte reading met de Grote Lenormand.

Reading voor de eerste winnaar:

De dame in kwestie had graag geweten of ze dit jaar (2015) nog aan het werk ging.

Ik ging er vanuit dat dit voor haar “wenselijk” was, dus ik zou positieve kaarten lezen als bevestiging van haar wens en negatieve kaarten als hindernissen (en nee) wat betreft haar verlangen of wens.

De middelste kaart is de hoofdkaart, de kaarten die links en rechts liggen geven meer uitleg over de hoofdkaart.

♠D+♦A+♣D

20150616_093616

Met de ♦A als doorslaggevende middelste kaart, heb je niet genoeg zekerheid met betrekking tot jouw wens. Toch zal je nieuws of informatie krijgen met betrekking tot werk dat wel als een onvoorziene verrassing komt (♠D=onvoorzien)op dit vlak die je blij zal maken. Je lijkt te gaan zoeken de komende periode maar niet te vinden, als je vind is het niet wat je zoekt…

Gelukkige geeft het “petit sujet droite” ondersteuning en hulp. De bloemen op ♠D adviseren jou om te blijven geloven, als het niet mee zit. Dit brengt sowieso troost en moed. Een iemand in het bijzonder (♣D) zal jou door welwillendheid willen helpen. Alles uit het “Grand sujet ♣D” wijst erop dat jij iets expressief en kunstzinnig zou moeten doen, wat bij jou past.

Het item discretie vs indiscretie zal de komende periode ook een grote rol spelen voor het vinden van een job die jou aanstaat. Je gaat sowieso informatie in vertrouwen krijgen mbt jouw wens, wie weet een belofte of een gouden tip, wie weet wil jou iemand bepaalde voordelen geven in een aanwerving na het komende half jaar…(jouw vraag was, wat het nog bracht voor 2015). De bloemen wijzen erop dat niet iedereen in jouw “entourage” altijd goed te vertrouwen is, zorg dat dit jou niet schaden kan!

Tevens is de ♦A ook een onvoorziene omstandigheden kaart! Verrassing zal een rol spelen en ik vrees er voor dat dit ten kwade is, nadat je je ergens op verheugen gaat. Probeer zeker niet kwistig of ijdel over te komen (petit sujet gauche van ♣D, een panter die in de spiegel kijkt).

Waarom dit zo gaat zijn, zal de tijd uitwijzen, in ieder geval om het samen te vatten:

Wat mij betreft ga je niet effectief werken de periode die deze korte reading dekt. Er zal wel hoop zijn, maar die zal op een verrassende en vervelende manier weer in de kiem gesmoord worden. Blijf vooral geloven en wees niet te kwistig met informatie (over jobaanbiedingen, of beloftes) dit kan tegen jou gebruikt worden…

Veel succes!

Cleo, de 5 à 7. Klassieke film die begint met een Grand Jeu Lenormand legging.

In de jaren 60 klassieker, “Cleo de 5à7”, is zangeres Cleo ervan overtuigd dat ze kanker heeft. Ze besluit een kaartlegster te bezoeken, die haar fortuin leest uit de Grote Lenormandkaarten en de Tarot de Marseille. De legging bevestigd haar vermoeden. Dit maakt dat ze het leven door een heel andere bril gaat bekijken, op het einde van de film zal een arts haar vermoeden nogmaals bevestigen.

Op deze link vind je de filmscene met de legging.

cleo_from_5_to_7_title

cleo-5-to-7

cleo-tarot

cleo-poster

Valet de treffle/ Klaverenboer Grand Jeu

klaveren11boer - kopie

 

In de Grand Jeu Lenormand heb je in het midden het kernconcept van een kaart, in de Franse vaktaal “Grand Sujet”. Het “Grand Sujet” is de kernwaarde van de kaart, de afbeeldingen en symbolen eromheen vertellen iets over dit concept.

In het voorbeeld hierboven, zien we uit de Griekse Mythologie Hippomenes die Atlanta weet te verslaan in een wedloop. Ongeacht het feit dat dit op voorhand nooit door hem gewonnen kon worden, wist hij op het juiste moment gebruik te maken van een zwakte van haar. Hij gooide een paar gouden appels op de grond, die je ziet opgeraapt worden door Atlantis op het Grand Sujet. Deze slimme zet zorgde voor net genoeg afleiding waardoor hij kon winnen.

Deze kaart behelst het concept: “taktiek en vingervlugheid”, de rest van wat op de kaarten staat geeft hier specifiek nog zijn eigen draai aan…

Le Petit Jeu vs Le Grand Jeu (Lenormand).

Dit is een artikel dat ik schreef voor kaartkunde.nl

Originele bron: http://www.kaartkunde.nl/le-petit-le-grand-jeu-lenormand/

Ze rust anno vandaag al 170 jaar op het Père-Lachaisekerkhof in Parijs en op het vlak van kaartleggen en waarzeggerij kent haar naam nog steeds geen gelijke: Mlle. Marie-Anne Lenormand (27-05-1772 t/m 23-06-1843). Vlak na haar dood verschenen op de markt verschillende kaartspelen, die haar naam droegen. Uiteraard was dit een slim staaltje 19e eeuwse marketing. De koper dacht immers dat hij met zo’n kaartspel toegang had tot de geheimen en methodes van Marie Anne en er net zo goed kaarten mee kon leggen. De twee meest bekende van deze kaartspellen zijn ongetwijfeld het 36 kaarten tellende Le petit Lenormand en Le grand jeu Lenormand met 54 kaarten.

Er zijn helaas een hele hoop foutieve aannames over de Lenormandkaarten. Geen enkel kaartspel dat haar naam draagt, heeft zij gebruikt of ontworpen. De kleine Lenormand is ook absoluut geen vereenvoudigde versie van de grote Lenormand zoals sommige bronnen vermelden. Beide systemen hebben hun geheel eigen werkwijze en structuur.

Le petit Lenormand

De meest bekende, Le petit Lenormand, is om te beginnen veel ouder dan Le grand jeu en kent zijn oorsprong in Duitsland. Het is een waarzegspel, dat eerst bestond onder de naam: Das Spiel der Hoffnung, het spel van de hoop. Dit verscheen in 1799 op de markt en kent op zijn beurt heel duidelijk zijn oorsprong in het koffiedik lezen uit de 18e eeuw. Een tijdje nadat Mlle. gestorven was, werd dit spel opnieuw uitgebracht onder de naam: Wahrsagekarten Mlle. Lenormand. Al snel werd dit overgenomen door andere kaartenmakers in Duitsland, België en Frankrijk, die hun eigen editie uitbrachten. Weliswaar elk met dezelfde afbeeldingen, maar een andere lay-out.

Je kunt met dit spel ook kleine(re) leggingen doen, maar het is in principe gemaakt om in een volledige legging te lezen; de Grand Tableau genaamd.

Le grand jeu Lenormand

Grand-Jeu-LenormandIn dezelfde periode werd in Frankrijk bij de bekende kaartenmaker Grimaud Le Grand Jeu op de markt gebracht. Dit uiterst complexe, maar interessante kaartspel, is qua structuur en werkwijze anders dan andere type kaarten. Elke kaart bevat een mix van afbeeldingen, die ieder uit een andere vorm van devinatie komen: speelkaarten, astrologie, geomantie, bloemen en letters. Verder is in het midden, op de grootste afbeelding, een verhaal te zien uit de Griekse mythologie. Onderop zie je taferelen uit de samenleving. Je kunt bij het raadplegen van de grote Lenormand verschillende leggingen hanteren. De afbeeldingen van de ene kaart worden dan verbonden aan die van de andere kaart. Je krijgt een heel leuke interactie van betekenissen, kruisgewijs, van links naar rechts en andersom. Dit spel is voor de ware doorzetters, je moet het goed bestuderen en een ijzersterk geheugen hebben. De kaarten zitten boordevol informatie en verrassende verhaallijnen en ze zorgen voor prachtige, uitgebreide en nauwkeurige readings.

De kaarten zijn duidelijk geïnspireerd op de authentieke werkwijze en interesses van Marie-Anne zelf. In veel van haar boeken herken je haar belangstelling voor de Griekse mythologie, en haar kennis van bloemen en astrologie. Uit getuigenissen van klanten kun je bijvoorbeeld lezen dat ze vreemde grote geschilderde kaarten gebruikte, met onder andere astrologische tekens, bloemen en letters.

 

Voor de ware Lenormandfan, mag Le grand jeu Lenormand eigenlijk niet in de verzameling ontbreken. Ook al heeft Marie-Anne nooit echt haar werkwijze onthuld, dit spel komt zonder twijfel het dichtst in de buurt!