Duidelijkheid over n°10, de Zeis

In onze facebookgroep, die draait rondom dit blog (facebookgroep vind je door hier te klikken!) hadden we een discussie over de betekenissen van n°10, de Zeis.

Aangezien ik een voorvechter ben van de traditionele leer en authentieke methodiek, vind ik het belangrijk dat de logica van het systeem gevolgd wordt. Het lezen van kaarten is het begrijpen van een codetaal, die je naderhand weer moet omzetten naar een taal voor jezelf of diegene die voor jou zit om zijn of haar kaarten te lezen.

10

Af en toe wordt er een zoals nu een petit Lenormandkaart op de groep gepost en de leden zeggen dan wat die kaart betekend oftewel raden ze het. Niettegenstaande dat raden niet kan uitsluiten dat het juist kan zijn, worden de meeste zaken met raden bekomen door visuele associaties. Dit is juist waar het mis gaat bij de meesten.

De Zeis is in zijn kernwaarde een zeer negatieve kaar, ze zorgt voor gevaar, paniek en de raadzoekende zal hierdoor ten prooi vallen aan alle negativiteit dat dit met zich meebrengt over de gehele perimeter van gevaar, genuanceerd door de andere kaarten eromheen of de positie (afstand) ten opzicht van de persoonskaart in een Grand Tableau.

10

De Zeis kan NOOIT OF TE NIMMER “oogsten” betekenen. Dit als kernwoord nemen voor deze misfortuinlijke kaart kan readings alleen maar in de war sturen.

Het is desalniettemin niet verkeerd om het woord oogsten te gebruiken als het verhaal klopt in zijn geheel.

d01405d031010 In het voorbeeld hiernaast zie je bijvoorbeeld dat n°2, de Klaverbladen rechts van de Zeis ligt. Evolutionair bekeken zou je kunnen zeggen dat het gevaar dat deze kaart uitdrukt, gevolgd wordt door tevredenheid, of klein geluk (n°2). Hier zou je dan wel eventueel bijvoorbeeld kunnen zeggen, om te werken met de taal van het beeld: “je zal ondanks het risico toch tevredenheid kunnen oogsten.

In mijn Gn°2, de Groentenrand Tableaucursus doe ik een paar suggesties om met de visuele aspecten te werken, de kaart waar n°10, de Zeis in steekt met zijn scherpe kan, daar brengt ze onrust of gevaar. Hier zou je dan gezegd kunnen hebben, afgaande op het eerder geconcludeerde dat de tevredenheid in het gedrang komt (zeis steekt in klavers) maar dat het evolutionair toch positief zal uitdraaien (verhaaltje eindigt op fortuinlijke kaart= n°2).

Als er nu bijvoorbeeld een afloop van iets voorspeld moet worden en je krijgt Zeis+ Kruis, dan kan je stellen dat je ellende zal oogsten.

Maar als de zeis nu de beslissende kaart was, en je zou stellen dat je gaat “oogsten”, dan maak je de kaart positief, ik zou zeker niet graag de Zeis zien liggen op een beslissende plaats, waar iets moet gebeuren dat ik graag zou hebben. Zeis= negatief, zorgt steeds voor gevaar, in het beste geval met een gunstige constellatie brengt ze slechts onzekerheid, onrust of angst…

Waar ze wel met oogsten mag geassocieerd worden is in de tijd die deze kaart uitdrukt= de Herfst.

Snelle Petit Lenormand tip, Gezondheid, allergie, fijn weekend!

Een combinatie die rond deze tijd weer vaak opduikt, is die van n°5, de Boom+ n°9, de Ruiker.

Als diagnose van een ziekte of aandoening staat de Ruiker onder andere ook voor allergieën.

d01405d0305 d01405d0309

Deze combinatie (n°5+n°9) kan nog genuanceerd worden door andere kaarten, bijvoorbeeld:

d01405d0302 d01405d0305 d01405d0309

Hooikoorts (Boom wordt beschreven door n°2 en n°9), allergie voor grassen, graspollen etc

d01405d0320d01405d0305 d01405d0309

Allergie voor bomenstuifmeel enzovoorts

d01405d0318d01405d0305 d01405d0309

Allergie voor huisdieren in het algemeen

d01405d0314d01405d0305 d01405d0309

specifieke allergie voor katten met n°14, de Vos

Snelle Petit Lenormand tip, de seizoenen.

Voor elk seizoen heb je twee kaarten die de specifieke tijd van het jaar representeren.

Lente: n°9, de Ruiker of n°17, de Ooievaar

B. Meuris Lenormand

B. Meuris Lenormand

B. Meuris Lenormand

B. Meuris Lenormand

Zomer: n°20, de Tuin of n°31, de Zon

B. Meuris Lenormand

B. Meuris Lenormand

B. Meuris Lenormand

B. Meuris Lenormand

Herfst: n°6, de Wolken of n°10, de Zeis

B. Meuris Lenormand

B. Meuris Lenormand

B. Meuris Lenormand

B. Meuris Lenormand

Winter: n°8, de Kist of n°30, de Lelie

B. Meuris Lenormand

B. Meuris Lenormand

B. Meuris Lenormand

B. Meuris Lenormand

Snelle Petit Lenormand tip, extra persoonskaarten.

Buiten n°28&29, respectievelijk de heer en de dame heb je n°1, de Ruiter en n°18, de Hond die personen “kunnen” aanduiden in een legging.

Los daarvan, kunnen zoals je in de cursus “Werken met de hofkaarten en vier kleuren” geleerd hebt, alle hofkaarten EVENTUEEL ook effectief een persoon voorstellen.

Twee kaarten die los daarvan vaak over het hoofd gezien worden zijn n°15, de Beer en n°19, de hoge Toren.

n°15, de Beer kan los van de kernbetekenissen en de daaruit afgeleide logisch evoluerende bijkomende betekenissen nog staan voor een moeder, moederfiguur, grootmoeder, peetmoeder of tante. Deze persoon is altijd ouder dan de raadzoekende.

n°19, de hoge Toren kan los van de kernbetekenissen en de daaruit afgeleide logische evoluerende bijkomende betekenissen nog staan voor een vader, vaderfiguur, grootvader, peetvader of oom. Deze persoon is ook steeds ouder dan de raadzoekende.

15-bear219-tower1

Snelle Petit Lenormandtip, “de tijd”

Veel kaarten hebben in de traditionele leer ook een individuele tijdsaanduiding. Zo kan je inschatten hoelang iets nog duurt of wanneer iets plaats zal vinden.

In de volgende voorbeelden vind je de bijbehorende tijdsbetekenis van de kaart.

n°1, de Ruiter: snel, binnen de week

d01405d0301

n°21, de Berg: sowieso later dan gepland, met uitstel of vertraging.

d01405d0321

n°22, de Weg: 6 tot 8 weken

d01405d0322

n°32, de Maan: ongeveer een maand

d01405d0332

Snelle Petit Lenormand tip ivm “gezondheid”

Als n°1, de Ruiter bij n°5, de Boom komt te liggen kan dit natuurlijk meerdere betekenissen hebben.

Een daarvan als we een diagnose moeten stellen, dat er iets scheelt met de benen (en-) of voeten, meer bepaald de knieën of enkels (=De Ruiter).

Anderzijds kan dit duiden op iemands fysieke conditie, iemands “PK”, zoals het uithoudingsvermogen van een sporter bijvoorbeeld.

De fysieke sterkte of weerbaarheid daarentegen wordt altijd gerepresenteerd door n°15, de Beer. Die onder andere ook de medische betekenis van de maag of dieet mee krijgt.

d01405d0305 d01405d0301

Petit Lenormand, groenten & fruit

Dit is misschien een wat gekke hint. Maar ten gepaste tijden, als je veel met klanten werkt komt het zeker eens voor dat je groenten of fruit moet benoemen in je readings. Als bijvoorbeeld iemand vraagt wat hij in zijn zaak moet verbeteren, of inkopen, of, of… kalmthout-groenten-en-fruit-3   Eerst en vooral, om in het echte leven te bepalen wat een groente en wat fruit is, moeten we een conventie sluiten of we het vanuit culinair, tuinbouwkundig, plantkundig of cultureel oogpunt beschouwen. Hier zijn immers verschillende benaderingen. In de Petit Lenormand richten we ons op de “tuinbouwkundige” besluiten.

n°20, het Fruit

n°20, het Fruit

In de tuinbouwkundige benadering wordt alles wat groeit aan een houtachtige plant gezien als fruit, met uitzondering van de banaan en aardbei. Fruit wordt daarom gerepresenteerd door n°20, de Tuin.

n°2, de Groenten

n°2, de Groenten

In de tuinbouwkundige benadering wordt alles wat groeit aan een kruidachtige plant gezien als groente, met als uitzondering bijvoorbeeld de ananaskers o:). Groenten worden gerepresenteerd door n°2, de Klaverbladen.