Raad met de TDM voor X

“X”, wilde de kaarten raadplegen, zij zit op een bepaald levensgebied in een dispuut en wil zo goed mogelijk ageren. Haar vraag aan de kaarten was: “hoe pak ik deze situatie het beste aan om een zo wenselijk mogelijk resultaat te verkrijgen”.

Als antwoord kreeg ik: XI LA FORCE+ L’ace de deniers+ XXI LE MONDE

11716041_433752876827393_2022683458_n

De eerste kaart op tafel as de omgekeerde aas van “Deniers”, dit duid op investering. Zij zal moeten investeren, dit is de centrale kaart. Het goede is dat LE MONDE rechts de ultieme kaart van succes en afronding is. Ze zal haar einddoel wel niet zomaar bereiken, ze zal veel moed en kracht moeten investeren, dat staat vast (LA FORCE). Ze zal vooral tegen haar impulsen moeten ingaan, ze mag zich niet laten leiden door haar vuur (woede) of niet gericht destructief te werk gaan (zoals vuur dit zou doen).

11737125_433752873494060_1983554865_n

De kijkrichting van de dame op LA FORCE wijst erop wat zij moet beogen, ze zal zich moeten richten op de kwaliteiten van het aarde element, op LE MONDE gerepresenteerd door de stier. Ze zal zich droog en koud moeten opstellen, zakelijk, to the point en met weinig inmenging van emoties.

11733466_433752836827397_71858781_n

De leuw heeft zijn zinnen gezet op de engel, die het element water symboliseert, dus hij wil met zijn dierlijk instinct zich emotioneel gaan gedragen, wat woede, wraak en verlies van energie kan veroorzaken (water blust vuur).

Samenvatting: je zal succes hebben, maar je mag je niet laten meeslepen.

Succes!

winnaar TDM reading n°2 (week van 29/6-5/7)

De dame in kwestie had graag geweten hoe hoopvol ze haar lichamelijk welzijn tegemoet kon kijken het komende jaar.

De kaarten die gedeeld werden op deze vraag waren: III L’IMPERATRICE+ L’ACE DEPEES+VII LE CHARIOT+ ROY DE BATONS (omgekeerd).

Wat betreft de gezondheid ziet het er zeker niet slecht uit, je zal hoe dan ook elk ongemak te boven komen, L’IMPATRICE geeft aan dat je over dit levensgebied zal heersen en zal zegevieren over elk ongemak het komende jaar. Hoe dan ook zal vermoeidheid wel een rol kunnen spelen met de omgekeerde Roy de Batons. Let op dat de boog niet te constant gespannen staat door alle ambities die LE CHARIOT wil waarmaken. Mogelijke indicatoren die jouw ten deel kunnen vallen volgend jaar zijn aandoeningen die uit de lenden en heupen komen, pijn aan de gewrichten etc. Ook kan er hormonaal het een en ander gaan spelen met L’IMPATRICE. In ieder geval, groot onheil geven de kaarten niet voor jou het komende jaar. Let op met oververmoeidheid, dat is het allerbelangrijkste!

Succes.

20150702_130418

Winnaar n°1 TDM reading week 29juni tot 5juli

De dame in kwestie (winnaar n°1 29/6-5/7) was een beetje in dubio over welke vraag ze wou stellen aan de Tarot de Marseille. Na wat wikken en wegen koos ze ervoor om het wat algemeen te houden, daar ze wilde weten of haar leven het komende jaar “naar wens” zou verlopen. Aangezien ze geen gerichte vraag stelde, zal ze de gerichtheid zelf moeten invullen op haar situatie.

Mijn vraag aan de kaarten: ” Wat zal het komende jaar goed verlopen voor x?”.

Als antwoord kreeg ik XVI LA MAISON DIEU+ I LE BATELEUR+ IIII L’EMPEREUR

20150702_100316-1

De eerste kaart op tafel was L’EMPEREUR, leg met zijn kijkrichting mee om te ze zien wat hij zal regeren en controleren. De kaart die links van hem gedeeld wordt laat zien waar jij machtiger zult worden het komende jaar. LE BATELEUR, is de kaart die voorzegt dat jij je talenten zal kunnen ontplooien, je presence en kundigheid zullen beter uit de verf komen. Dit zal algemeen tellen, maar  vooral op het vlak van werk (jouw job, als je die hebt) of bijverdienste zal zich dit kunnen concretiseren. Moest je geen job hebben, is het een goed jaar om geld te verdienen door jouw talenten te ontplooien. LE BATELEUR, wijst met zijn “toverstaf” op de keizer (rechts van hem). Dit wil zeggen dat jij ook graag meer controle en zeggenschap zou willen afdwingen in jouw omgeving, dit zal jou ook lukken. LE BATELEUR is gericht op het verleden (kijkt naar links), en wil de kaart imponeren die links van hem gedeeld wordt. Hier ligt LA MAISON DIEU, geen prettige kaart, die wijst instabiliteit en disharmonie, dit wil jij anders en ombuigen in zekerheden en vooruitgang. Hier heb je met deze drie kaarten een enorm perspectief op. Geloof in jezelf en probeer de mensen rond jou in te palmen met jouw presence en vaardigheden, je weet dat je veel kan. Wat in het verleden of heden niet lukt of mislukt moet je achter jou laten.

Veel succes!

 

winnaar reading n°2, week 22-28 juni.

De vraag voor de dame in kwestie was: “Wat kan ik doen om mijn thuissituatie zo goed mogelijk (voor iedereen) op te lossen?”.

Ik zou aanvankelijk gekozen hebben voor de Petit Oracle des Dames, maar kon me niet bedwingen de Tarot de Marseille hiervoor te gebruiken, hopelijk kan je mij deze vrijpostigheid vergeven…

Het antwoord van de kaarten:

LE MAT+ROY D’EPEE+XI LA FORCE+XXI LE MONDE

20150625_211920-1

De eerste kaart die op tafel kwam was XI LA FORCE, deze is de middeleeuwse allegorie van de kardinale deugd “Fortitudo”. Jij zal ten einde jouw thuissituatie zo harmonieus (voor iedereen) mogelijk op te lossen “Fortitudo” moeten tonen. Deze deugd wijst op het hebben van moed en kracht, ook al zal die af en toe van ver moeten komen. Het uitpakken met kracht is echter niet de bedoeling, je ziet dat de dame op kaart XI de Leeuw zijn muil toe weet te houden zonder krachtinspanning, “met zachte hand”, doch wetende wat ze doet en wil. Anderzijds betekent “Fortitudo” ook dat je jouw dierlijke lusten zal moeten bedwingen ten einde de harmonie te bewaren, dit gaat dan om woede die naar buiten wil. De Roy D’EPEE (koning van zwaarden) zit steeds defensief op zijn troon, dit is een energie waar jij mee te kampen hebt (daar waar je “Fortitudo” moet tonen). De Roy D’EPEE brengt ook een energie van overdreven rationaliteit die weinig rekening houdt met gevoelens en sentimentele waarde in jouw situatie. Dit kan voor jou voelen alsof je een mes in de rug krijgt (Het mes van de Roy in de rug van La Force). Omdat LE MAT een allegorie is van dwaasheid, die recht naar deze Roy loopt, is deze  complexe energie ook nog eens vaak irrationeel (kan plots omspringen), wat het extra moeilijk maakt voor jou en weer “Fortitudo” vereist. LE MONDE is de kaart van welslagen, dat je kan bereiken door “Fortitudo”. Als je dit doet, wordt je weer de centrale figuur in jouw eigen leven en ook ergens de centrale figuur voor de gezinsleden rondom jouw (de figuren rond de dansende dame). Als je de kijkrichting volgt van de dame en de richting van de muil van de leeuw, kom je recht in het gezicht uit de dansende dame in de lauwerkrans op kaart XXI LE MONDE. Dit wil zeggen dat je wel moet laten merken dat je bereidt bent tot meewerken (zachte hand van de leeuw) en soepel bent, maar dat dit zeker zijn grenzen heeft. Je bent een sterke vrouw, heb de moed dit uit te dragen. Kijk diegene die hiertegen in moest gaan, recht in de ogen en sluit deze persoon figuurlijk “de muil”.

In de foto hieronder zie je de kijkrichting in close up en hoe die recht in het gezicht uitkomt van de dansende persoon.

Veel succes en veel FORTITUDO!

Laat je niet kisten, sta op je strepen.

20150626_093922

heden-verleden-toekomst, simpele maar heldere TDM legging.

De volgende legging met drie kaarten, gaven uitleg over iemands werksituatie. De linkse kaart (XVIIII) LE SOLEIL representeert het verleden (XX)LE JUGEMENT het heden en (XVI) LA MAISON DIEU, de toekomst.

20150625_084453-1

 

Het verleden wordt door de troefkaart XVIIII uitgelegd, dat wil zeggen dat er meer dan genoeg positiviteit en succes was. In het heden laat XX zien dat de raadzoekende een afweging maakt, zij is ontwaakt, waardoor ze op het punt staat een openbaring te krijgen. Een openbaring wat betreft een inzicht over haar werksituatie. XVI geeft voor de toekomst aan dat het nooit meer zo zal zijn zoals het in het verleden was. Of dit nu komt door het inzicht van het heden of het feit dat LA MAISON DIEU het positieve van LE SOLEIL zal tenietdoen valt nog af te wachten. De toekomst ziet er niet goed uit…

snelle TDM tip, n°4 LA MAISON DIEU

XVI,LA MAISON DIEU is als ze een situatie moet beschrijven of uitdrukken, nooit een leuke kaart. XVI brengt afbreuk, vernieling of destabilisatie van situaties (of personen). Als LA MAISON DIEU rechtop verschijnt, zal datgene dat zal destabiliseren gebeuren door externe factoren (overmacht, ongeluk), ligt deze kaart omgekeerd zal het vaak handelen om destabilisatie wegens interne factoren (gevoel of zaken die niet onverwacht en reeds geweten zijn).

1616

Snelle TDM tip n°2.

Als VII LE CHARIOT, naast XVI LA MAISON DIEU komt te liggen kan dit natuurlijk van alles betekenen, afhankelijk van de context en de vraag.

Soms kan het op alledaags vlak gewoon willen zeggen dat jouw auto/voertuig (VII) stuk zal gaan (XVI) of in een andere context dat je geen overwinning of succes zal oogsten met betrekking tot de vraag of situaite.

716

snelle TDM tip

De combinatie XVI (LA MAISON DIEU)+IIII (L’EMPEREUR) kan natuurlijk veel verschillende zaken betekenen, afhankelijk van de context. In deze volgorde gedeeld kunnen de kaarten iets willen vertellen over de overheid als instituut, of een overheidsgebouw aanduiden. In een andere context zou het bijvoorbeeld kunnen dat raadzoekende controle(IIII) heeft over iets dat zich zal destabiliseren (XVI).

164

De onheilsprofetieën uit het Héron instructieboekje.

 

Waarschijnlijk is het Héron instructieboekje dat werd uitgegeven bij deze reproductie van de Tarot de Marseille een van de meest opmerkelijke teksten die je kan vinden. Het is een en al “doom&gloom”. Je leest er voor 75% alleen over dood, ziekte, verraad etc en de uitleg van de kaarten zal menigeen met verstomming slaan.Niettegenstaande dat het te hilarisch is om er mee aan de slag te gaan, moet ik toegeven dat ik het toch op regelmatige basis lees, al is het maar om me tegoed te doen aan de extremiteiten, de donkere of humoristische profetieën. Mijn fantasie drijft dan helemaal af naar  de 18e of 19e eeuw, waar je met knikkende knieën je fortuin liet lezen in een groezelig decor met dito profeet.

kkkkkkkkkkkkkkkk

 

Ik wil jullie daarom ook niet weerhouden van een handvol onheilsprofetieën alsook wat zware humor. De tekst bij de combinatiesuggesties uit het Héron instructieboekje heb ik voor jullie vertaald van het Frans naar het Nederlands.

images3FDD678O

X La Roue de Fortune (Rad van Fortuin).

Rechtop: Levensgevaar door excessen na een orgie.

XX Le Jugement (naast de Valet de coupes).

Jouw overjas zal gestolen worden.

Reine D’epees (omgekeerd).

Een boosaardig, jaloers en rancuneus vrouwmens, zal niet ten voordele zijn van jouw droom om te huwen! Wees voorzichtig.

Dix de coupes (Dit is de absolute topper!) De eerste keer dat ik dit las, lag ik echt in de deuk.

Een gebochelde man zal jou het hof maken, je zal hier niet van gediend zijn en je wordt boos.

imagesJFBRPVYM

L’ace de Batons

Je zal een buitenechtelijk kind verwerkken

Cavelier de coupes

Je zal je haar vroeg verliezen

Sept de Batons

Je gaat truffels eten.

Cinq de Batons

Een tegel, steen of een schoorsteen (LOL) zal op jouw hoofd vallen, schedelschade…

imagesDN804BCF